ARMA DANIŞMANLIK A.Ş.

 
 
 
FELSEFEMİZ
 
 
  • Arma Danışmanlık A.Ş., proje yatırımlarınıza veya olan bir turizm tesisinizin değerlendirilmesine bilimsel metotlar ile çalışarak çok şey katar.
 
  • Günümüzde çok önemli olan verimlilik artışını işletmenize kazandırarak kar marjlarınızı yükseltir.
 
  • 15 yıldır süre gelen bilgi birikimini stratejik ortakları ile birlikte sunar.
 
  • Arma Danışmanlık A.Ş., tüm projelerinizi profesyonel bir titizlikle değerlendirir.
 
  • Arma Danışmanlık A.Ş., yalnız bünyesindeki uzmanlar ile değil, yurtiçindeki ve yurtdışındaki akademik ve pratik kariyeri olan uzmanlar ile çalışır.
 
  • Arma Danışmanlık A.Ş., işletmenizin ve yatırımınızın değerlendirilmesinde DCF, Benchmarking, SWOT Analizleri gibi geleceğin bilimsel metotlarını Türkiye’de şimdiden uygulayan bir kuruluştur.
 
  • Arma Danışmanlık A.Ş., tüm çalışmalarında gizlilik ilkesine uyar ve tarafsız bir değerlendirme kuruluşudur.